Priser og Betingelser - DANSESKOLEN FREDERIKSBERG

Gå til indhold

Hoved menu:

Sæson 2017-208

Priser, sæson 2017-2018:

 
 

Pr rate/mdr:

Fuld sæson:

Hold a' 30 minutters varighed:

kr. 285,-

kr. 2.565,--

Hold a' 45 minutters varighed:

kr. 320,-

kr. 2.880,-

Hold a' 60 minutters varighed:

kr. 350,-

kr. 3.200,-

Hold a' 90 minutters varighed

kr. 395,-

Generelt:
Indmeldelse på Danseskolen betragtes som en aftale om medlemskab, der er gældende for hele sæsonen, indtil afslutningen.
Tilmeldingen er bindende, og eleven hæfter for betaling for hele perioden (sæsonen), indtil afslutningen.
Medlemskabet betales som et løbende abonnement eller ved forudbetaling for hele sæsonen.

Såfremt det pågældende hold/undervisningsforløb har en længere varighed end 6 måneder, kan eleven opsige aftalen skriftligt med 20 dages varsel. Opsigelse af aftalen kan dog tidligst få virkning efter 6 måneder fra indgåelsen af aftalen. I den periode hæfter eleven for betalingen.
Såfremt det pågældende hold/undervisningsforløb har en kortere varighed end 6 måneder, kan eleven ikke opsige aftalen.
"Eleven" anvendes for både eleven og elevens forældre eller værge. Er eleven under 18 år, hæfter forældrene eller værgen for tilmeldingen.

Betaling:
Ved tilmelding betales minimum 1 måned og elevens plads på det/de ønskede hold er først gældende ved betaling.
Øvrige rater betales inden 1. dansedag i måneden.
Ved overskridelse af betalingsdato, pålægges rykkergebyr.
Elever der betaler fuld sæson, er tilmeldt hele sæsonen.
I henhold til DDD’s regler om turneringsdans kan eleven ikke deltage i turneringer for anden danseskole under DDD i indeværende sæson.
Er du i restance kan Danseskolen nægte dig adgang til undervisningen.
Alle priser er inkluderet KODA og Gramex afgifter.
Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Fakturering:

Al kommunikation mellem køber og Danseskolen Frederiksberg foregår krypteret.
Der er således ikke andre der kan se dine kortoplysninger.
Danseskolen Frederiksberg gemmer ikke oplysningerne!

Leverings- og administrationsomkostninger:
Ved fremsendt faktura opkræves et faktureringsgebyr på kr. 20,-


Udmeldelse:
Udmeldelse kan kun foregå skriftligt i henhold til ovenstående binding.
Email accepteres, men Danseskolen skal sende bekræftelse retur til afsender, før denne træder i kraft (op til 5 arbejdsdage).
Telefonisk eller mundtlig besked til instruktøren eller underviser accepteres ikke.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu